افزونه های نظرسنجی در طراحی سایت

برای اینکه بتوانید به نیاز کاربرانتان توجه کنید و بتوانید آنها را بیشتر بشناسید بهتر از نظر سنجی در وب سایتتان استفاده کنید و در مواردی نظر کاربران سایت خود را بپرسید.یک افزونه نظر سنجی به شما این امکان را میدهد که بتوانید به راحتی به هدف خود نزدیک شوید.