نکات طلایی در طراحی صفحه اول سایت

قبل از طراحی سایت، تصمیم بگیرید که قرار است صفحه اول چه حسی به کاربر بدهد؟- ظاهری جالب داشته باشد تا کاربران را به خود جذب کند؟
– کاربر را در سایت شما نگه دارد و او را تشویق کند که بیشتر و بیشتر سایت شما را دنبال کند؟
– میزان فروش را بالا ببرد و تعامل بیشتری با کاربران برقرار کند؟

Copyright © 2020 طراحی سایت طراح وب.