تفاوتهای طراحی سایت اساتیک و داینامیک

به صفحاتی که توسط زبان نشانه گذاری Html طراحی می شوند سایت استاتیک گفته میشود که برای ویرایش و بروزرسانی آن نیاز به دانش برنامه نویسی دارید . صفحه وب ایستا به پایگاه داده متصل نمی شوند و به صورت غیر پویا طراحی می شوند .