ساخت انیمیشن و تاثیر آن در طراحی سایت

انیمیشن یکی از رویاپردازی های بشریت محسوب می شود که تئوری ساخت آن بر می گردد به زمان غارنشینی که در برخی از نقاشی های غار ها، موجودات عجیب و غریب با اندام های بسیار درآن دیده می شدند.

Copyright © 2020 طراحی سایت طراح وب.