نکات مهم درباره دامنه سایت

در آدرس سایت بعد از نام دامنه، بخشی با نام پسوند دامنه قرار می‌گیرد. پسوند‌ها در واقع به دسته بندی موضوعی سایت‌ها کمک می‌کنند و به دو نوع دامنه سطح بالای عمومی (gTLDs: Generic Top Level Domains)و پسوند کشوری (ccTLDs: Country Code Top Level Domains) تقسیم بندی می‌شوند.