استراتژی های ساده برای به دست آوردن جایگاه سرچ گوگل

نام دامنه قدرت را برای حمایت از نام تجاری خود را هنگامی که به عمد انتخاب شده است. متأسفانه اکثر نام دامنه مطلوب قبلا گرفته شده است. بسیاری از نام های خوب دامنه برای فروش هستند، اما با قیمت های سنگین خریداری می شوند.