روشهای ساخت URL در طراحی سایت برای بهبود سئو

اگر شما از بیش از یک دامنه یا زیر دامنه استفاده می کنید، موتورهای جستجو فکر می کنند که شما دارای وب سایت های متعدد هستید. این باعث شکسته شدن لینک ها و کاهش وزن کلی دامنه اصلی شما می شود.