طراحی سایت با اصول استاندارد

گرچه استانداردهای طراحی سایت برای بازاریاب ها چندان اهمیتی ندارد، اما برای طراحان وب، بسیار مهم و چالش برانگیز هستند.”مجموعه قوانین استانداردهای وب” شامل استانداردهای طراحی وب و گزیده ای از بهترین روش است.