روشهای آنالیز و طراحی وب سایت

روش های مختلفی وجود دارد که می توان با کمک آن ها وبسایت ها را بررسی، آنالیز و نقد کرد. البته از نظر فنی بررسی که سمت سرور یک وبسایت نیاز به دسترسی به میزبانی وب وبسایت می باشد و بیستر این آنالیز ها شامل کد سمت کلاینت وبسایت طراحی شده و همین طور بررسی اقدامات بهینه سازی خارج وبسایت و شبکه های اجتماعی می باشد. همچنین می توان دامنه و کیفیت سرویس هاستینگ را نیز بررسی کرد.